Vi i styrelsen är

Ordförande
Julia Mörk
Gjuteribacken 4A

Kassör
Eva Palm Camara
Gjuteribacken6C

Kommunikationsansvarig

Johnry Estrella Reyes
Gjuteribacken 6B

 
Fastighetsansvarig
Victor Eriksson
Gjuteribacken 4C

Vår mail är info@berghallen15.se 

Uppdaterat 2022-02-13